Vaše žádost

Zaslání Vaší žádosti prostřednictvím tlačítka "odpovědět" nebo dotazníku.

Naše odpověď

Potvrzení přijetí Vaši žádosti.

Kontaktování uchazeče

Vaše zkušenosti, znalosti, dovednosti odpovídají požadavkům na pozici, jste telefonicky kontaktován/a personalistkou. Pokud nejste zastižen/a telefonicky, je Vám zaslána emailová zpráva.

Průběh výběrového řízení

Výběrové řízení probíhá za účasti personalistky a vedoucího daného oddělení.

  1. dotazník, test
  2. výběrový pohovor') }}
Výsledek výběrového řízení

O výsledku výběrového řízení je kandidát/ka informován/a nejpozději do 14 dní.

Úspěšné výběrové řízení

V případě úspěšného absolvování výběrového řízení a Vašeho zájmu stát členem našeho týmu, jste informován/a o termínu nástupu, nástupních dokumentech, vstupní lékařské prohlídce.

Neúspěšné výběrové řízení

V případě neúspěšného výsledku výběrového řízení jste informován emailem.

Nastavení cookies